Váš partner
ve světě virtuálních měn

Česky English

PŘIHLÁŠENÍ DO BITCOIN BANKING REGISTRACE DO BITCOIN BANKING

Úvodní stránka FAQ

FAQ

Jaká je minimalní a maximální částka pro nákup Bitcoinů v bitcoinovém automatu?

Minimální částka pro hotovostní nákup je 100 Kč maximální částka pro nákup bez registrace klinta je 25,000 Kč. Pro nákup s registrací (identifikací) klienta je maximální částka 350,000 Kč. Limity jsou stanoveny s ohledem na platnou legislativu, podle níž hotovostní finační operace mohou být bez identifikace klienta do 1,000 EUR a s identifikací klienta do 15,000 EUR. Přesný postup nákupu je posán v kapitole Nákup a prodej prostřednictvím bitcoinového automatu.  

Jaká je minimalní a maximální částka pro prodej Bitcoinů v bitcoinovém automatu?

V případě prodeje BTC v automatu lze s ohledem na technické řešení přístroje vyplácet jako minimální částku pouze 1,000 Kč a její násobky. Fakticky prodej proběhne tak, že klient na automatu zadá za jakou částku chce prodat své BTC. Minimální limit je 1,000 Kč a maximální 25,000 Kč.  Přesný postup prodeje je posán v kapitole Nákup a prodej prostřednictvím bitcoinového automatu. Upozorňujeme na fakt že výplata hotovosti probíhá až po provedení převodu Bitcoinů z peneženky klienta do peněženky kupujícího. Doba převodu se liší (často je ovlivněna objemem obchodu, prodeje za nižší částky trvají někdy déle) a může trvat několik minut výjmečně až několik desítek minut. Na výplatu hotovosti není třeba čekat u automatu. Po uskutečnění převodu Bitcoinů na základě vydaného lístku z automatu, je obratem provedena hotovostní výplata.    

Zaručuje nabízený servis i princip anonymity?

Anonymně lze nakupova nebo prodávat Bitcoiny na bitcoinovém automatu do limitu 25,000 Kč / den. U vyšších finančních objemů nebo u nákupu a prodeji virtuálních měn prostřednictvím asistenční služby vyžadujeme identifikaci klienta, abychom byli schopni respektovat požadavky státních orgánů na zajištění opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a boje proti terorismu atd.   

Je investice do virtuálních měn výhodná?

Virtuální měny jsou vysoce spekulativní investicí. Mohou vám přinést vysoký výnos, ale také značné ekonomické ztráty. Proto dobře zvažte rozsah vaší investice. Do virtuálních měn obdobně jako do neznámých akcií, není dobré umístit většinu vašich investičních prostředků, abyste v případě dramatického propadu ceny nepřišli o většinu disponibilních finančních prostředků.  

Co potřebuji pro uzavření rámcové smlouvy pro využívání asistenční služby?

Pro uzavření rámcové smlouvy budete potřebovat doklad totožnosti (OP, cestovní pas), v případě podnikající osoby (výpis z Obchodního rejstříku, notářsky ověřenou plnou moc podepsanou statutárním orgánem) a číslo bankovního účtu, které bude sloužit pro obchodní transakce. Dále od vás budeme potřebovat kontaktní email, telefon a adresu vaší BTC/LTC peněženky, na kterou vám budeme zasílat nakoupenou virtální měnu, nebo ze které budete zasílat Bitcoiny nebo Litecoiny určené k prodeji.

Co se děje s mými osobními údaji, které vám sděluji?

Vaše osobní údaje slouží pouze pro náš vzájemný obchodní vztah a komunikaci, údaje nesdělujeme třetím osobám. Chráníme je a nakládáme s nimi v souladu s příslušnou legislativou, v souladu se zákonem jsme zaregistrováni na Úřadu pro ochranu osobních údajů.   

Je telefonická komunikace s vámi nahrávána?

Ano, z důvodů dokumentace pokynů při obchodních transakcích jsou hovory nahrávány.

Kde naleznu aktuální kurz, za který lze u WBTCB nakupovat nebo prodávat virtuální měny?

Aktuální kurz lze sledovat na hlavní stránce tohoto webu.

Jak si mohu sám vytvořit  BTC nebo LTC peneženku?

Návod pro založení BTC peněženky naleznete zde:

Pro BTC je k dispozici web. peněženka např. www.blockchain.info. Veškerá data jsou na serveru provozovatele. Výhoda tohoto řešení je dostupnost z jakéhokoliv online zařízení. Blockchain dokáže importovat soukromý klíč peněženky vygenerované v RBC.  Další možností je www.multibit.org. Peněženka je ke stažení pro různé platformy (nedoporučujeme vzhledem k obtížnosti importu vygenerovaných klíčů z RBC. Výhodou je malá náročnost na diskový prostor, protože si nestahuje celou databázi transakce

Návod pro založení LTC peněženky naleznete zde:

Pro LTC je peněženka ke stažení na www.litecoin.org (Windows, Mac, Linux, Android). Nejedná se o web. aplikaci, peněženka je přímo uložena v zařízení klienta.

Informační linka

+420 270 007 477

Virtuální prohlídka klientského centra WBTCB